Het is in Nederland verplicht om melding te maken van het feit wanneer je muskusratten ziet. De holen zorgen namelijk voor grote gevaren bij de rivierdijken. De gaten zorgen ervoor dat polders onderlopen. De muskusrat wordt daarom actief gevangen.

De schade van muskusratten
Muskusratten eten overwegend planten. Als er echter zoetwatermosselen zijn dan eten ze die ook graag op. De schade van de muskusratten aan gewassen is vaak redelijk beperkt. Als er een plek is in een sloot om te nestelen en er is mais in de buurt dan zal er echter wel schade aan de mais ontstaan. Ze knagen de maisstengels aan de onderkant door en slepen het naar de waterkant. Ze kunnen zo een heel deel van de akker gaan oogsten. Het is echter gevaarlijker wanneer er verzakkingen ontstaan door de muskusrat holen. Zeker bij dijken is dat het geval. Muskusratten moeten daarom op tijd gevangen worden.

Professionele hulp!
Muskusratten kun je het beste laten vangen door een specialist. Ze weten precies wat ze aan het doen zijn en op welke manier ze een muskusrat kunnen vangen.