Een kraai lijkt veel op een roek. De snavel is echter korter en ook breder en stomper. Ook hebben ze geen kale mondhoeken. Daarnaast vliegt de kraai wat slomer. De zwarte kraai is egaal dofzwart van kleur en heeft een grootte van ongeveer 47 centimeter. De hele snavel is zwart en hij heeft geen dij-veren.
De ontwikkeling van de kraai
De nesten hebben vier tot zes eieren welke blauwgroen van kleur zijn. Ze broeden voor 18 dagen en hebben een nest per jaar. In maart tot juni wordt er volop gebroed door de kraaien. De jonge kraaien verlaten na 5 weken het nest. In de natuur wordt een kraai twee tot acht jaar oud.
Hoe leven kraaien?
Kraaien leven in grote groepen. Alleen wanneer ze nestelen doen ze dit afzonderlijk in bomen of op kliffen. Nog steeds in heel groepen trouwens. De zwarte kraai eet alles. Ze vormen een paar voor het hele jaar. Kraaien worden veel gezien op vuilnisbelten, maiskuilen en ook bij dode dieren.
Schade door de kraaien
De kraaien pikken insectenlarven uit grasvelden en gazons. Als ze broeden kunnen ze veel gevaar zorgen voor jong kleinwild en de jongere vogels. Daarnaast kun je tijdens het broeden veel geluidsoverlast hebben van ze en ook van hun ontlasting.
De bestrijding van de kraaien
Het beste is om ervoor te zorgen dat ze niet in de buurt bij je gaan nesten. Door middel van geluiden kan je de kraai tegenhouden om bij jou in de buurt te gaan nestelen. Je moet het wel goed volhouden. Je moet hier mee beginnen als het nog licht is en wanneer de eerste zwarte kraaien verschijnen. Je kunt een bedrijf inschakelen om je hierbij te helpen.