Als u zonnepanelen gaat kopen dan wilt u graag weten dat het voorgespiegelde rendement ook daadwerkelijk gehaald zal gaan worden. Ook wilt u zeker weten dat wanneer er iets kapot gaat aan de zonnepanelen, dat dit gerepareerd wordt. Het is goed om te weten dat er een zonnepanelen garantieregeling is. Deze bestaat bij de meeste zonnepanelen fabrikanten uit twee onderdelen.

De zonnepanelen garantieregeling en fabricagefouten!

Natuurlijk krijgt u een fabrieksgarantie als onderdeel van de zonnepanelen garantieregeling. Als iets al binnen de termijn van de fabrieksgarantie kapot gaat dan is het natuurlijk logisch dat dit vervangen wordt en het zonnepaneel gerepareerd wordt. Het is een normale zonnepanelen garantieregeling welke je ook bij andere producten mag verwachten.

De zonnepanelen garantieregeling en het rendement van de zonnepanelen

Een van de redenen waarom je zonnepanelen gaat kopen is omdat je een rendement op de zonnepanelen verwacht. Het rendement bestaat uit de hoeveelheid zonne-energie welke er omgezet wordt naar stroom of warm water. Tegenwoordig is het rendement financieel gezien grofweg zes procent. Het is dus slimmer om je geld te investeren in zonnepanelen dan om het op je spaarrekening te zetten. Het rendement is afhankelijk van de zonnepanelen, de plaatsing van de zonnepanelen, de weersomstandigheden, de leeftijd van de zonnepanelen en ook of ze schoon zijn of smerig.

Een zonnepanelen garantieregeling op het rendement van de zonnepanelen zelf is van groot belang. Het is iets wat de zonnepanelen leveranciers zich ook realiseren. Daarom geven ze een garantie op het rendement van de zonnepanelen zelf voor 10 jaar en voor 20 tot 30 jaar. Ze garanderen dat de effectiviteit van de zonnepanelen niet lager wordt dan een specifiek percentage. Hierdoor is het mogelijk om met de berekeningen van het rendement realistisch te zijn richting de toekomst.