Een belangrijk onderdeel van het kopen van een nieuwbouwwoning is natuurlijk het nieuwbouw koopcontract ondertekenen. Een mooi moment om alle zaken officieel te maken en te starten met de bouw. Een geweldig moment voor alle partijen.

Waar moet je op letten bij een nieuwbouw koopcontract?

Het is belangrijk om op de volgende zaken te letten als je het nieuwbouw koopcontract gaat doornemen en tekenen. Let op het model-contract, de garantie- en waarborg regelingen, de afwijkende bepalingen, de contractstukken, het meer en minderwerk, de perceelgrootte, de rente, de ontbindende voorwaarden, de bouwtijd en ook de opschortende voorwaarden. Laten we een paar punten wat beter gaan bekijken.

Het model- contract

Kijk of het contract een model-contract is. Bij een contract van de Vereniging Eigen Huis zal dit er ook boven staan.

De Garantie- en waarborg regeling

Het is belangrijk om gebruik te kunnen maken van een garantie- en waarborg regeling. Denk hierbij aan de garantiestellingen van het SWK, Woningborg of Bouwgarant. Je bent dan beschermd tegen een faillissement van de bouwer. Ook geschillen kun je voorleggen aan een geschillencommissie. Ook wordt de kwaliteit van de woning voor een periode van minimaal zes jaar gegarandeerd. Zorg wel dat je het waarborgcertificaat ontvangt nog voordat je de grond hebt aangekocht bij de notaris.

Meer- of minderwerk

Neem in de koop- aanneemovereenkomst op welke onderdelen onder meerwerk vallen en welke prijzen hierbij horen. Kijk ook naar eventueel minderwerk en wat er dan afgesproken wordt. Zo is het mogelijk om achteraf vervelende verrassingen te voorkomen of hogere prijzen.

De ontbindende voorwaarden

Neem goed op onder welke omstandigheden je de koop aanneemovereenkomst kunt ontbinden en ook welke termijn je hiervoor hebt.

De bouwtijd

Een goede planning voor de verkoop van je oude huis en de oplevering van je nieuwe huis is natuurlijk belangrijk. Je kunt bij een overschrijding van de oplevertermijn een schadevergoeding per dag opnemen.