Je hebt verschillende soorten asbest. Zo kan het ook verschillende kleuren hebben. Asbest kan wit zijn, bruin, geel en ook groen. Er zijn hechtgebonden soorten en ook niet-hechtgebonden soorten van asbest. Asbest is eigenlijk een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatmineralen met een specifieke vezelstructuur. De naam is afgeleid van de Griekse term asbestos wat onverwoestbaar en ook onvergankelijk betekent.

De gevaren en risico’s van asbest

Als iemand asbest bewerkt, verwerkt of verwijderd aan kunnen er asbestvezels vrijkomen. Deze kan men inademen en zodoende ook in de longen terecht komen. Het kan hier (ook na vele jaren nog) kanker in de longen veroorzaken. Sommige vezels zijn namelijk zo klein dat ze vast blijven zitten in onze luchtwegen. Hierdoor kunnen ze grote schade aanrichten. Je kunt er bijvoorbeeld ook asbestose van krijgen. Het is een ziekte waarbij de longblaasjes moeilijk zuurstof kunnen opnemen. Dit kan ook leiden tot longkanker of borstvlieskanker.

De regels en wetten rondom asbest

Gezien de grote gezondheidsrisico’s heeft de overheid strenge regels getroffen over het verwijderen van asbest. De verwijderaars moeten ervoor zorgen dat ze op de juiste manier het verwijderen en ook afvoeren. Het opnieuw gebruiken van het materiaal is ten strengste verboden.

Speciale bedrijven voor het verwijderen van asbest

Door de nieuwe wetten zijn er speciale bedrijven gekomen om de asbestverwijdering op de juiste manier te doen. Ze kennen de juiste procedures en weten hoe ze op de juiste manier het asbest kunnen verwijderen. Als jij nog ergens asbest hebt dan is het goed om een verwijderingsbedrijf in te schakelen om de het weg te laten halen. Soms is het ook mogelijk om subsidie te krijgen en kunnen de kosten daarom ook lager uitvallen.