MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Steeds meer organisaties in ons land zijn zich meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheden. Vooral op het gebied van duurzaamheid en milieu zijn er volop punten te winnen. Aangezien steeds meer consumenten het belangrijk vinden hoe maatschappelijk verantwoord een bedrijf is, worden ook bedrijven zich hier sterk bewust van. Ze kunnen het zich niet veroorloven om klanten kwijt te raken door niet maatschappelijk verantwoord te ondernemen. En dat is natuurlijk het meest nobele wat men kan doen. Ook in de aannemers wereld zijn er steeds meer aannemers maatschappelijk verantwoord actief. Een maatschappelijk verantwoorde aannemer noemt men in het kort aannemer MVO.

People, Planet en Profit voor de aannemer MVO

Een aannemer MVO zal letten op de drie P’s van People, Planet en Profit. Door op deze drie P’s te letten ontstaat er een betere wereld en zal men met meer duurzame plannen en materialen gaan werken. En voor een aannemer MVO betekent dit ook een extra keurmerk om haar klanten mee te verleiden. Door volledig MVO te werk te gaan ontstaan er meerdere partijen die winnen. En daardoor ontstaat er een betere wereld. En uiteindelijk is dat natuurlijk iets wat we allemaal moeten nastreven.

Binnen en buiten de aannemerswereld

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt niet alleen door aannemers aangemoedigd en ten tonele gebracht. Er zijn volop bedrijven die MVO bewust zijn. En dat is natuurlijk aan te juichen. Het is ook niet vreemd dat veel gemeentes zich inmengen om het MVO uit te dragen en aan te moedigen. Het is een must om te zorgen voor een betere wereld. Voor onszelf en alle generaties na ons.