Als je jouw woning laat verbouwen door een aannemer om er nog meer van te gaan genieten is het belangrijk om alle zaken zwart op wit te zetten. Je moet zorgen voor goede aannemer contracten. Door namelijk alles goed op papier te zetten is het mogelijk om vervelende situaties in de toekomst te voorkomen. Je weet ook precies waar je aan toe bent en wat je van de aannemer mag verwachten. Zelfs voor de aannemer is het belangrijk en goed om goede aannemer contracten te hebben. Niet om zichzelf achter te verschansen of te verschuilen, maar om de klant te laten zien wat ze precies hebben afgesproken en wat er exact gedaan moet worden.

Wat moet er in een aannemer contract staan?

In de aannemer contracten dien je de prijs op te nemen van de werkzaamheden. Ook zullen de werkzaamheden glashelder uiteen gezet moeten worden. Daarnaast is een opleverdatum van belang. Ook welke materialen er gebruikt gaan worden zullen in de aannemer contracten opgenomen moeten worden.

Daarnaast is het ook goed om op te nemen wat er gebeurt als er een geschil is. Wat als er iets mis gaat of wanneer er een klink in de kabel komt! Wat gebeurt er dan? Het is goed om dit vooraf te bespreken en op te nemen in het aannemers contract. Het aannemersbedrijf kan bijvoorbeeld voorstellen om naar een geschillen commissie te gaan. Er is namelijk een geschillencommissie verbouwingen en nieuwbouw. Hier kan men dan het geschil voorleggen om er snel en ook goedkoop eens over te worden.

Let er ook op dat in het aannemer contracten is opgenomen wie waarvoor verantwoordelijk is en welke verzekeringen de aannemer heeft. Een goed aannemers contract voorkomt problemen!